نمونه استارتاپ های ما

شرکت اگزا

ما در اگزا محصولات مرتبط با داده‌های حجیم را مبتنی بر جدید ترین تکنولوژی‌های کلان‌داده و هوش مصنوعی توسعه می‌دهیم. این تکنولوژی‌ها به اگزا این امکان را می‌دهد تا از متون فاقد ساختار و پیکربندی، دانش و معنا را استخراج نماید و اطلاعات نهفته در آنان را درک کند. ما در اگزا شکاف میان چگونگی برقراری ارتباط میان انسان‌ها و درک رایانه از آن را پر خواهیم کرد. به طوری که رایانه معنای جملات انسان‌ها را درک کند و آن را تحلیل نماید. با این تکنولوژی نظارت و بررسی بازخوردهای مخاطبان و مشتریان کسب و کار ساده تر خواهد شد. محیط کاری پویا، به‌روز و پرانگیزه و هم‌چنین فرصت ویژه فراگیری و توسعه شخصی از جمله ویژگی‌های بارز اگزا هستند.

استارتاپ AIDD

ثبت، نگهداری و به روزرسانی پرونده های الکترونیک سلامت افراد از دغدغه های جدی امروز است. این امر به ویژه در یک پارچه سازی سوابق پزشکی و دسترسی مناسب در زمانی که ضروری باشد اهمیت مضاعف می یابد با هدف کاهش خطاهای پزشکی ناشی از کمبود داده های سلامت بیماران شکل گرفته و امیدوار است با بهره گیری AIDD از رویکردهای روزآمد هوش مصنوعی بتواند پزشکان را در ثبت و نگهداری پرونده ی سلامت افراد و نیز تشخیص دقیق تر بیماری یاری رساند.

استارتاپ فراز داده

فرازداده تامین کننده زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای ساده سازی مجموعه عملیات مدیریت نگهداری و پردازش داده ها در ابعاد مختلف است.

استارتاپ پیکسا

پیکسا ارمغان بینایی برای دنیای کور ماشین هاست . تشخیص و استخراج اطلاعات تصویری حوزه ی کاری پیکسا را در بر می گیرد.

استارتاپ اورس

تمرکز اصلی اورس بر توسعه ی پروژه های نو در فضای وب است. خدماتی که نیازهای جدید در حوزه ی وب را پوشش داده و تجربه ی متفاوتی به کاربر می دهد همچنین اورس یک همکار راهبردی برای استارت آپ هایی است که نیازمند ابزارهای تحت وب ھستند

استارتاپ استودیو پیکسل

تجربه، خلاقیت، دانش هنری؛ سه ویژگی ای که بخش طراحی گرافیک استودیو پیکسل را در موقعیتی برجسته قرار داده است. طرح های ما، هدفمند، به روز و بر پایه ی اصول گرافیکی مدرن شکل می گیرند. استودیو پیکسل همواره آماده ی ارائه ایده های نو و مبتکرانه است و به این ویژگی خود افتخار می کند.هرگونه نیاز طراحی گرافیک دارید می توانید روی استودیو پیکسل حساب کنید

استارتاپ سحاب

گسترش فناوری های ارتباطی و شکل گیری شبکه های اجتماعی سبب شده است کاربران از حالتی منفعل و اثرپذیر، به بازیگرانی فعال، توانمند و اثرگذار تبدیل شوند. این روند روبه رشد سبب پیدایش جامعه ی شبکه ای شده که .در آن افراد نقشی کلیدی دارند و این قرابت های فکری میان فردی است که محوریت اجتماع را شکل می دهد آزمایشگاه سنجش اجتماعی با ایده ی تحلیل شرایط اجتماعی جوامع مختلف مبتنی بر ابزار و روش های تحلیل کلان داده ها، هوش مصنوعی و آموزه های حوزه ی علوم اجتماعی شکل گرفته است. علاوه بر فعالیت های پژوهشی، .همچنین غنابخشی به دانش و ادبیات این حوزه و همکاری با سایر مراجع علمی نیز از اولویت های آزمایشگاه است.

استارتاپ SML

گسترش فناوری های ارتباطی و شکل گیری شبکه های اجتماعی سبب شده است کاربران از حالتی منفعل و اثرپذیر، به بازیگرانی فعال، توانمند و اثرگذار تبدیل شوند. این روند روبه رشد سبب پیدایش جامعه ی شبکه ای شده که .در آن افراد نقشی کلیدی دارند و این قرابت های فکری میان فردی است که محوریت اجتماع را شکل می دهد آزمایشگاه سنجش اجتماعی با ایده ی تحلیل شرایط اجتماعی جوامع مختلف مبتنی بر ابزار و روش های تحلیل کلان داده ها، هوش مصنوعی و آموزه های حوزه ی علوم اجتماعی شکل گرفته است. علاوه بر فعالیت های پژوهشی، .همچنین غنابخشی به دانش و ادبیات این حوزه و همکاری با سایر مراجع علمی نیز از اولویت های آزمایشگاه است.