فرم عضویت صنایع نوآور

اگر مایلید به عنوان یک برند پیش رو و نوآور در مقایسه با رقبا در ذهن مصرف کنندگان شناخته شوید، مشتاق ملاقات با شما هستیم.

فرم عضویت صنایع نوآور

با فرآیند نوآوری باز آشنا هستید؟
آیا با سرمایه گذاری بر روی تیم های حل چالش راغب هستید؟