فرم عضویت سرمایه گذاران

اگر شما هم از آن دسته سرمایه گذاران خیرخواهی هستید که سالانه تاثیر چشمگیری در ایجاد و رشد کسب و کارهای نوآور ایرانی دارند مشتاق ملاقات با شما هستیم.

فرم عضویت سرمایه گذاران

"(ضروری)" indicates required fields

با کسب وکارهای نوآورانه و سرمایه گذاری خطرپذیر آشناهستید؟
آیا به دوره های آموزشی سرمایه گذاری نیاز دارید؟(ضروری)
در جلسات demoday سرمایه گذاری شرکت میکنید؟