فرم ثبت نام استاتاپ ویکند پلاس سوریه

اطلاعات شخصی

جنسیت

راه های ارتباطی با شرکت کننده

(در صورتی که شماره تماس ایران دارید لطفا وارد کنی)
در کدام یک از پیام رسان های زیر عضو هستید؟(ضروری)
اگر نیستید لطفا یکی را به دلخواه نصب کنید

آشنایی مختصر با ایده شما

آیا ایده راه اندازی کسب و کار را دارید؟(ضروری)

نقش شما در تیم

با شروع کار تیمی با توجه به مهارت هایتان تمایل دارید چه نقشی در تیم داشته باشید؟(ضروری)

نحوه حضور شما در رویداد

در رویداد چگونه شرکت می کنید؟(ضروری)
در صورت حضور آنلاین طبیعتا ایده خود را به صورت فردی توسعه و در روز پایانی به داوران ارائه می دهید
اگر به صورت حضوری شرکت می کنید آیا همراه نیز دارید؟
در صورتی که حضوری شرکت می کنید آیا محل اقامت نیاز دارید؟

میزان تسلط شما به زبان فارسی

میزان توانایی شما در فهمیدن زبان فارسی
میزان توانایی شما در صحبت کردن به زبان فارسی