فرم عضویت استارتاپ ها

مهاجران و هم‌میهنان عزیز، اگر مشتاقید در آینده نزدیک یا دور کسب وکارتان را در بازارهای منطقه و بین المللی توسعه دهید روی دانش، تجربه و ارتباطات بین المللی ما حساب ویژه باز کنید.

فرم عضویت استارتاپ

"(ضروری)" indicates required fields

Accepted file types: pdf, Max. file size: 20 MB.
Accepted file types: pdf, Max. file size: 20 MB.
Accepted file types: pdf, Max. file size: 20 MB.
Accepted file types: pdf, Max. file size: 20 MB.